Jednostka podległa Powiatowi Grodziskiemu (http://www.powiat-grodziski.pl)

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-05-70
e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
z siedzibą przy ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
NIP: 529-157-74-73, REGON: 014976316;
e-mail: sekretariat@pzdgm.pl; tel. 22 724 05 70.

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@pzdgm.pl

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez  Powiatowy Zarząd Dróg działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

- w przypadku realizacji zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z  prowadzeniem działalności jako  jednostki organizacyjnej i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

- dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

- wewnętrznych celów administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

- zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w celu realizacji obowiązku nałożonego przez art. 20 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych z dnia 30.10.2018 r. w szczególności poprzez prowadzenie pomiarów ruchu pieszego za pomocą monitoringu wizyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e));

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – wskazany ustawą z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane nie będą służyły do profilowania.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1710 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.06.2018 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 29.12.2020 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2020 r., godz. 12.07Adam PodemskiEdycja strony
29.08.2018 r., godz. 11.40Adam PodemskiEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 12.45Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Powiatowy Zarząd Dróg Powiatu Grodziskiego
Zawartość merytoryczna: e-mail: sekretariat at pzdgm dot pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski at infostrony dot pl
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2010 r.